Stoppen als optie

15 maart 2021 | Business cases | 3 reacties

Overwegingen:

Ondernemers willen overleven en met zo min mogelijk kleerscheuren uit de Corona crisis komen. Steun van de overheid is één van de middelen daartoe. Dat neemt de verantwoordelijkheid van ondernemingen voor een houdbare business case niet weg. Overheidssteun is geen doel op zich en minder gewenst naarmate een crisis langer duurt. Dan is geen sprake meer van een incident maar van een nieuwe realiteit.

Tijdig inzien dat een business model onvoldoende werkt en maatregelen nemen is essentieel om niet onnodig opgezadeld te worden met de lasten van een oud model of te verwachten dat de overheid die lasten oppakt. Naast koers wijzigen is stoppen een optie, die niet altijd in de overwegingen meegenomen wordt. Achteraf blijkt stoppen ook vaak minder erg dan het vooraf lijkt.

KLM vertrouwt in de huidige crisis op grotendeels herstel van haar oude model en krijgt ondertussen overheidssteun. Of het beter zou zijn dat de stekker er uit getrokken was en Ryan Air en Easyet in het gat hadden kunnen duiken, zullen we nooit zeker weten. JJ heeft in maart 2020 onmiddellijk na melding van de eerste lockdown faillissement aangevraagd voor zijn gedateerde hotel in Renesse. Dat werd ervaren als een grote strop. Achteraf bezien staat vast dat het voor alle betrokkenen minder nadelig is geweest dan de zaak overeind houden. Anderen zijn in het gat gesprongen en het personeel was na enkele maanden alweer elders aan de bak.

Al zijn grote en kleine zaken onvergelijkbaar, dat geldt niet voor de mogelijkheid dezelfde vragen te stellen. Koers wijzigen of stoppen? Stoppen geeft snel duidelijkheid. Vaak wordt te weinig rekening gehouden met de optie om een tanker, die toch al moeilijk van koers verandert, maar te laten stoppen.

Ervaringen, vraag & antwoord en commentaar:

3 Reacties

  1. JJ

    Reageren loopt nog niet storm. Een dokter reikte mij een alternatief APC: Aspirine Paracetamol Coffeïne, huismiddelen tegen hoofdpijn. Hij voegde toe: Onder druk oplossingen forceren kan een ongezonde stop zijn zijn.

  2. Sebas

    Helemaal waar – het geheim van omgaan met verandering is te focussen op voortgang. Als je geregeld geen voortgang meer kunt maken door veranderde omstandigheden is het tijd o

Een reactie versturen

Meer business cases

Onderneming overnemen

Een overname gaat niet alleen om de prijs. Heb oog voor de belangen van de wederpartij. De markt voor kopers en verkopers van een onderneming is vaak maar klein. Goede informatie is essentieel: Checklists, dataroom, due diligence, antecedenten ook van personen en...

Onbalans in zaken

Met onbalans heeft iedere onderneming in meer of mindere mate te maken. Pieken en dalen in bezettingsgraad, het ontbreken van betalende retourvrachten, veel onbruikbaar restmateriaal, personeelstekort -overschot, overliquiditeit, etc. Onbalans in ondernemingen is geen...

Management informatie

Vooruitzien om achteruit te kunnen kijken Het spreekt bijna vanzelf dat bij zaken doen je vooral vooruit moet kijken, want gedane zaken nemen geen keer. Dit geldt niet voor de kennis, die je eerder hebt opgedaan. Digitale ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat...