Doel

Discussieplatform over business cases met ervaringen, vragen en antwoorden uit de dagelijkse praktijk. Steeds wordt gepoogd om reacties te comprimeren en in de kern samen te vatten.

De probleemstellingen zijn vooral zakelijk. Bij discussies en aanpak kunnen overwegingen van andere aard meespelen.

De naam Archipel verwijst naar eilanden als losse elementen in een onmetelijke omgeving, die toch bij elkaar horen. Dat gold voor de afzonderlijke ondernemingen onder Archipel. Nu hangen de business blogs van APC ook weer samen: Zoeken naar de kern van een stip op de horizon met het verleden als mogelijke les.

Opzet

De website is vrij toegankelijk inclusief de algemene mogelijkheid van REAGEREN. De blogs per business case zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde deelnemers.

Deelnemers registreren zich onder eigen naam, maar kunnen kiezen voor een werknaam of pseudoniem bij het plaatsen van reacties of vragen.

JJ houdt controle op de input van deelnemers en behoudt zich het recht voor reacties niet te plaatsen, te verkorten, aan te passen of rechtstreeks in de casus te verwerken. Een en ander zo nodig na overleg met de inzender.

Initiatiefnemer

Archipel’s Pressure Cooker (APC) is een initiatief van Jan Jonathan van Andel, JJ  in deze website. Na een loopbaan als adviseur en ondernemer is JJ nu sparring partner voor advies, tactiek en strategie in zaken. Eigenhandig en op afstand heeft JJ veel ervaring opgedaan en vaak meer geleerd van wat er mis kan gaan dan van successen. Onder meer met deze website onderhoudt JJ contact met zijn netwerk.

Disclaimer en privacy

Archipel Beheer BV is eigenaar van de website. Aansprakelijkheid van Archipel voor reacties van deelnemers in de blogs is uitgesloten. Voor zover de inhoud van business cases en blogs in deze website kunnen worden aangemerkt als advisering van de kant van Archipel en/of JJ, dan zijn desbetreffende adviezen vrijblijvend en wordt ook daarvoor aansprakelijkheid uitgesloten.

Gegevens van deelnemers worden niet met derden gedeeld. Reacties van deelnemers in de blogs zijn alleen zichtbaar voor andere deelnemers onder een geregistreerde werknaam.